Bu Blogda Ara

Kutsal Mezarlar

Anadolu'nun birçok yerinde olduğu gibi, Mersin'de de halkın kutsal saydığı yerler mevcuttur.

Tarsus'ta Fransız Konsolosu olan Jille tarafından yazılmış bir mektupta, sahilde denizden 10 metre içeride ve dalgalı zamanlarda sularla örtülen tuğladan yapılmış mezarların bulunduğunu ve halk tarafından bunların kutsal sayıldığını anlatır. Yine aynı civarda, bir mermer üzerine resmedilmiş bir azizin resmi bulunmaktadır ve burada, o çağlarda muhariplerin hamisi sayılan Saint George adında birinin mabedi bulunduğundan söz etmektedir. Aynı yerde etrafı duvar ile çevrili bir saha içerisindeki bir ağaç da halk tarafından kutsal kabul edilmektedir.

Adana Vilayet salnamesi'nde ise şöyle bir bilgiye rastlanmıştır. "...Kasabayı mezkure iki saat mesafede kibarı ervahtan (Ulu Tanrı Adamı) Seyit Aşık hazretleri ile müellifi kiramdan (Ulu Yazar) Tarsus-i hazretlerinin merakibi mübarekeleri mevcuttur. Murat Sufi hazretleri, Elvanlı nahiyesinde ve Mersin'e 10 saat mesafede bulunan Cebeli Şahin üzerinde dört tarafı duvar ile çevrili, 5 metre kadar büyüklükte özel mezarında medhundur."

Bu kişiler hakkında bir bilgiye rastlanmadığı gibi, yaşlı kişilerden de bilgi almak mümkün olmamıştır.

Muğdat

Mersin'de bir semte adını veren ve halk tarafından kutsal sayılan bir makamdır. Söylentilere göre, bunun meşhur bir Arap komutanı olduğu düşünülmektedir. Yurt Ansiklopedisi, Muğdat'ın Hazreti Ali zamanında yaşamış, aşkı uğruna çeşitli güçlüklere katlanmış ve bu yolda ölmüş bir kişi olduğunu, sevdalıların sevdiklerine kavuşmak dileğiyle buraya adaklar adadıklarını yazar.

Bir diğer anlatışa göre, Muğdat, Hazreti Peygamber'in halasının oğludur ve burası da türbe değil, adına yapılmış bir makamdır.

Şehirde halen bilinen ve sayılan, Şeyh Muhiddin ve Şeyh Sait ismindeki kişilerin makamları da Mahmudiye mahallesindedir.

Hiç yorum yok: