Bu Blogda Ara

Tepeler

Sahil kesiminde arazi birinci sınıf tarım arazisidir. Kuzey ve Kuzeybatıya doğru hafif yükselen arazi, ikinci, üçüncü ve daha düşük kalitedeki tarım arazilerini oluşturur.

Daha Kuzeyde toprak değişik yaşlı kireç taşlarından oluşmuştur. Torosların Bolkar dağlarından Akdeniz'e doğru, 1500 metreden başlayan mevcut platolar üzerinde halkın yaz sıcaklarından kaçarak mevsimi geçirdikleri yaylalar bulunmaktadır. Bunlar; Gözne, Fındıkpınarı, Mihrican, Ayvagediği, Soğucak ve Kızılbağ gibi yaylalardır.

İlin kuzeyi, Kuzeydoğu-Güneybatı istikametinde boydan boya uzanan Orta Toroslar ile çevrilidir. Bolkar dağı, Elma dağı, Büyük Eğri dağı, Kızıldağ bu dağlar üzerindeki yüksek tepeleri oluşturur. Akdeniz, Mersin kıyılarında büyükçe bir kavis çizerek Mersin körfezini oluşturur. Taşucu ve Anamur körfezleri, ilin batı kesiminde ikinci derecede önem taşıyan körfezlerdir. Yenice ve Tarsus ovaları ile Mersin'i çevreleyen üçgen şeklindeki alüvyon arazi, ilin doğu kıyılarında yer alan en geniş düzlüklerimizdir. Mersin'den batıya doğru uzanan kıyı şeridi Erdemli, Hacıishaklı, Gilindire, Bozyazı ve Anamur'da görüldüğü gibi yer yer, birkaç kilometre genişliğinde büyükçe düzlükler halini almakta veya Silifke Çevresinde olduğu gibi genişçe bir ova karşımıza çıkmaktadır. Yer yer de Toroslar, ormanlık veya makilik dik yamaçlar halinde Akdeniz'e kadar inmektedir.

Sahilden 25 ile 50 km. arasında; Manıt, Tol, Turnaz, Sunturas, Şamlar, Boztepe, Kızıldağ, Çoçakbaşı ve Mersin Dağı gibi yükseklikleri 1500-2150 metre olan tepeler bulunmaktadır.

Torosların eteklerine kadar uzanan kıyı kesimlerinde tabii bitki örtüsü makidir. Yer yer çam ormanlarına da rastlanır. Toroslar ise zengin ormanlarla kaplıdır.

İlin doğusunda Gülek Boğazı, Batısında Sertavul geçidi kıyıları Orta Anadolu'ya bağlayan iki önemli ve tabii geçittir.

Hiç yorum yok: