Bu Blogda Ara

Cumhuriyetten Sonra Eğitim

Yeni Harflerin kabul edildiği 1926 yılında Mersin Merkezinde 7 ilkokul, 1 ortaokul ve bir de kurs mahiyetinde Akşam Ticaret Okulu bulunuyordu.

Çankaya İlkokulu :
Zeytinli Bahçe Caddesinin Silifke Caddesiyle birleştiği yere yakın, halen Bit Pazarının karşısında bulunan bu okul, Mersin'in Rum zenginlerinden Mavromati'ye ait Milli Emlak'a intikal eden binada eğitim yapıyordu. O zamanlar okulun adı "Mevromation Partenagogion" idi. 1930 yılına kadar 5 sınıflı olarak eğitim yapan okul, bu tarihten sonra sadece 4. ve 5. sınıfların okumasına ayrılmış ve alt sınıftaki öğrenciler diğer okullara dağılmıştı. Çok disiplinli bir okuldu. Öğrenciler evlerine üst sınıftan bir öğrencinin gözetimi altında giderlerdi. Okulda haftada bir gün Çarşamba günleri öğleden sonra öğrencilere Okulda mevcut laternadan müzik dinletilirdi. Öğle yemeğinde evine gitmeyen öğrenciler getirdikleri yemekleri ayrı bir salonda ve öğretmen nezaretinde yiyebilirlerdi.

Cumhuriyet İlkokulu :
Bu okul, şimdiki Özel İdare İşhanının bulunduğu yerde idi. Cumhuriyetten önce burası Rum Ortodoks Erkek Okuluydu. Cumhuriyetten sonra Mersin Orta Okulu olarak hizmet vermiş, ortaokul Çakmak Caddesine taşındıktan sonra, ilkokul haline dönüşmüştür. Bu okulun sahip olduğu laboratuar malzemeleri nedeniyle, diğer okullar haftanın belirli günlerinde tatbiki derslerini bu okulda yaparlardı.

Tarla Mektebi :
Bugünkü Salim Güven İlkokulu'dur. İlk adı Cumhuriyet Mektebi'dir. Daha sonra bir tarla ortasında bulunmasından dolayı adı Tarla Mektebi, sonradan da İsmet Paşa İlkokulu olmuştur. Bina Cumhuriyetten önce Gregos adında bir Ermeninin evi iken, sonradan Ermeni Protestan Kilisesi olarak kullanılmıştır. Mersin'de kız ve erkek birlikte öğretim yapılan ilk okullardan sayılır.

Necati Bey İlkokulu :
Daha önceleri Kıbrıs İptidai Mektebi iken sonradan Küçük İlk Mektep ve Necati Bey İlkokulu olarak hizmet vermiştir. Soğuksu Caddesinde bulunan okul 1931 yılında Mersin'deki bütün ilk okullardaki trahomlu öğrencilerin birlikte bulunduğu bir karantina okulu haline getirilmiştir.

Gazipaşa İlkokulu :
Silifke Caddesi üzerinde bulunan bu okul, Hanna Butros adındaki eczacı ve çiftçi bir kişi tarafından 1905 yılında ev olarak yapılmıştır. 1923 yılında Maarif Cemiyeti tarafından kamulaştırılmış ve okul haline getirilmiştir. 12.000 lira olan kamulaştırma bedelinin 5.000 lirasını deniz işleri ile uğraşan Hadra'lar vermişlerdir.

Kurtuluş İlkokulu :
Halk evinin arkasında bugün Çankaya İlkokulu olarak eğitim veren bu okul, Esat Hayık adında bir kişi tarafından 1888 tarihinde ev olarak yapılmıştır. 1923 yılından sonra kamulaştırılarak okul haline getirilmiştir. 1930 yılında Mersin'in bütün okullarında bir tarama yapılmış ve trahomlu çocuklar ayrılarak önce bu okulda sonradan da Küçük İlk Mektep olarak bilinen Necati Bey ilkokulunda okutulmuşlardır.

İnönü İlkokulu :
Mahmudiye Mahallesinde bulunan bu okul bir ara Kız Rüştiyesi olarak hizmet vermiş, sonradan ilkokul olmuştur. 1897 yılında Kız okulu olarak inşa edilmiştir.

Mersin Akşam Ticaret Okulu :
Başka yerlerde bilinmemekle beraber, eskiden Mersin'de Ticaret karşılığı olarak Tecim kelimesi kullanılırdı. Tabelalarda Ticarethane yerine Tecim Evi yazılırdı. Bu okulun adı da "Akşam Tecim Okulu" olarak bilinirdi. Mersin'deki ticarethane ve bankalar gibi, ticari kuruluşlara eleman yetiştirmek amacı ile biraz da kurs mahiyetinde olan bu okul kurulmuştur. Şimdiki Mersin Oteli'nin yerinde bulunan Ticaret ve Sanayi Odası'nın alt katında faaliyette bulunan okul, Ticaret ve Sanayi Odası ile bazı kuruluşların da yardımlarıyla "Halk Ticaret Mektebi" ve "Akşam Ticaret Mektebi" gibi adlarla eğitim ve öğretim yapmıştır.

Mersin Ticari İdadisi - (Yanık Mektep):
Mersin'in kuruluşundan sonra, Rumların ve Ermenilerin Mersin'i terketmeleri, bir Ticaret merkezi olan Mersin'de ticari bilgi noksanlığını ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle Fransız Kumandanlığınca kapatılan Mersin İdadisi'nin yeniden açılması ve fakat bu defa da Ticari Bilgi ağırlıklı olarak eğitim yapması gerekmiştir. Bu durum Atatürk'ün emri ile gerçekleşmiş ve Mersin Ticari İdadi Mektebi ile birlikte, İzmir ve Samsun'da da aynı seviyede birer okul açılmıştır. Mersin Ticari İdadi Mektebi, eski adı ile Özgür, yeni adı ile Yanık Mektep Çocuk Parkı olan yerde 1923 yılında açılmıştır.

1 yorum:

Unknown dedi ki...

Namık Kemal İlkokulu belirtilmemiş?