Bu Blogda Ara

Diabet Merkezi - Özel Hastaneler - Diğer Sağlık Teşekkülleri

Sosyal Sigortalar Kurumu Hastahanesi:
Mersin Sosyal Sigortalar Kurumu Hastahanesi, 1.4.1954 tarihinde Mersin Çukurova Fabrikası revirinde bir sağlık istasyonu olarak çalışmaya başlamıştır.( Adı geçen fabrika bir yangın neticesi yıkılmış ve şu an yerinde Türkiye'nin en yüksek binası olan 52 katlı Metropol bulunmaktadır.)
1.1.1955 tarihinde Mersin İleri İlkokulu arkasındaki Müzeyen Turhan'a ait evde 20 yataklı bir dispanser olarak faaliyete devam etti.

1.3.1960 tarihinde Uray Caddesi 21 sokaktaki hastahaneye dönüştürülen Asya oteli binasına yerleşti. Bu hastahanede yatak mevcudu 60 idi. Bugünkü binasına 1960 yılının sonunda geçen hastahane o tarihte 255 yatak kapasitesine ulaşmıştır. 1978 yılında ilave edilne ek poliklinik ile yatak mevcudu 315'e çıkmıştır.

Diabet Merkezi:
Dengeli beslenme ve diabet merkezi olarak, Türk Diabet Cemiyeti tarafından Mersin Şubesi tesis edilmiştir. Bu sağlık merkezi hayırsever kişilerin yardımı ile gerçekleşmiştir. Bağış yapanların isimleri Sağlık Merkezinin katlarına ve salonlarına konulmask suretiyle bu asil davranışa minnet ifade edilmiştir. Sağlık Merkezi seçilmiş bir yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir. Derneğin Başkanı, bu tesisin açılması ve hizmet vermesinde emeği geçen Dr. Ahmet Aslan'dır

Tesis 25.10.1985 tarihinde hizmete girmiştir. Atatürk Lisesi yanında kendi mülkü olan binada hizmet vermektedir. Bir araştırma laboratuarı, uygulama lokantası, 150 kişilik konferans salonuna sahiptir. Modern tıbbi cihazları ve yetenekli personeli ile yalnız diabet yönünden değil, bir çok yönden sağlık hizmeti verebilmektedir.

Diabet merkezi bir hayır kurumu olup, kar gayesi gütmediğinden, laboratuar hizmetleri bilhassa yoksul hastalar için çok uygun bulunmaktadır.

Mersin'de diğer özel hastaneler, sağlık merkezi ve dispanserler ise şunlardır:
Akdeniz Hastanesi, - Artık kapanmış durumda
Tanrıöver Hastanesi,
Garnizon Sağlık Merkezi,
Tenasül Hastalıkları Dispanseri,

Hiç yorum yok: