Bu Blogda Ara

Haberleşme

Genel Bilgi

Osmanlı Devletinde ilk Posta Nezareti 23.10.1840 tarihinde kurulmuştur. Kuruluştan sonra İstanbul dışında ilk taşra teşkilatı Edirne'de tesis edilmiştir. 1845 yılında Nezaretin taşra teşkilatı 21 Anadolu ve 13 Rumeli'de olmak üzere 34 olmuştur. Bu merkezler arasında posta, tatarlarla taşınmakta idi. 1868'de Posta Nezareti yeni bir çalışma düzenine girmiş, Rumeli'de tatar yolu üzerinde 116, Anadolu'da ise 142 merkez teşkil edilmiştir. Bunlardan 66'sında Posta Müdürleri görev yapıyordu. Posta malzemeleri, adi, taahütlü ve tahriratı mühimme (resmi) ile gazete ve diğer evraklardı. Ekim 1862 tarihinden itibaren havale işlemleri de yapılmaya başlanmıştı. İlk zamanlar, alıcılar mektuplarını postahaneden kendileri alırlardı. 1861 yılından sonra evlere de gidilmeye başlanmıştır. Posta ücreti, gideceği mesafe ve ağırlığı üzerinden hesaplanırdı. Pul kullanılmıyordu. Alınan ücret, memur tarafından zarfın üzerine yazılıyordu. Dünyada pul uygulaması ilk defa 6 Mayıs 1849 yılında İngiltere'de başlamıştır.

Osmanlı Devletinde, Posta Teşkilatı kurulmadan önce de, yabancı ülkelerin posta teşkilatları bulunuyordu. Bunlar sonraları da çalışmalarına devam etmiştir.

Mersin'de dahi, Avusturya, Rusya ve Mısır'ın Posta teşkilatları mevcuttu. Rusya'nın Mersin'den başka Tarsus'ta da bir teşkilatı vardı.

Rusya 1783, Fransa 1740, İngiltere 1832, Yunanistan 1834'de Osmanlı Devletinde Posta Teşkilatı kurma hakkını almışlardır.

Hiç yorum yok: