Bu Blogda Ara

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası

1886 yılında "Mersin Ticaret Odası" adı ile kurulmuş, Türkiye'nin en eski odalarından birisidir. İstanbul Ticaret Odası 14.1.1882 tarihinde "Dersaadet Ticaret Odası" adı ile kurulmuştur.
Odaların kuruluşlarında yönetimlerinin bir nizamname ile olduğu anlaşılmaktadır.
4355 sayılı kanun ve 2/19900 sayılı kararnameye müsteniden yayınlanan nizamnameye göre Odaların belirtilen hizmetleri görmek ve mesleki tesanüdü temin için kurulmuş bir amme kuruluşu olduğu hükme bağlanmıştır. 655 sayılı kanun ile Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu ile ekli tüzüğü olan Umum Borsalar Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.
5.3.1950 tarihli 5590 sayılı "Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği" Kanunu yürürlüğe konulmuştur.
18.05.2004 tarihinde ise 5174 sayılı "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar" Kanunu yürürlüğe girerek, 5590 sayılı kanunu yürürlükten kaldırmıştır.
Ancak, yine de zorlukla bulunan bazı belgelerden anlaşıldığına göre, 1900 yılından önce 8 ve 1900 - 1914 yıllarında 22 ve 1915 - 1920 yılları arasında 19, 1921 - 1922 yılları arasında 26 firmanın Oda'ya kaydı yapılmıştır. Aslında kayıtların bu rakamların çok üzerinde olması gerekir, fakat bulunabilen belgelerden ancak bu kadarı öğrenilebilmiştir.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın kurulduğu 1886 yılından 1926 yılına kadar geçen 40 yıllık süreye ait arşivin mevcut olmadığı, bu döneme ait hiçbir kayıt ve belgeye rastlanmadığı, Oda tarafından yayınlanan "Cumhuriyetin İlk Yıllarında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası" adlı kitapta belirtilmiştir.
1926 yılında Oda'ya kayıtlı üye sayısı 243'tür. Bunun 184 adedi ferdi, 65 adedi şirkettir. Kayda göre, 112 Türk, 22 yabancı uyrukludur. 134 adedinin tabiiyeti belli değildir. Tabiiyeti belli olmayan bu 134 firmanın büyük kısmının yabancı firmalar olduğunu kabul etmek doğru olur. Nitekim yine bu bölümde Annuare Commerciale adlı broşürden aktardığımız firma isimleri bu kabulümüzü doğrular niteliktedir.
1926 - 1933 yılları arasında Oda'ya kayıtlı firma adeti 762 olup, bunun %11'i yabancı ülke vatandaşlarıdır. Aynı dönem içerisinde 418 firmanın kaydı silinmiştir.
Oda Teşkilatı, ilk yıllarda bugüne oranla hayli değişik bir durum arz etmektedir.
1927 yılında Mer'i Nizamnameye göre Odanın komisyonları şöyledir.
  • İstihbarat ve Neşriyat Komisyonu,
  • Ticareti Dahiliye Komisyonu,
  • Ticareti Hariciye Komisyonu,
  • Esnaf Teşkilat Komisyonu,
Cumhuriyetten sonra, Ticaret ve Sanayi Odası adını alan Oda'nın üye sayısı her yıl artmıştır. 1951 yılında 765, 1970 yılında 1800, 1981 yılında 4500 ve kuruluşunun 100. yılı olan 1986 yılında 5886 olan üye sayısı 1990'da 7000 ve 1997 yılında 12000'leri aşmıştır.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Cumhuriyetin ilk yıllarında şu anda Mersin Oteli'nin bulunduğu yerdeki iki katlı binada faaliyetini sürdürmüştür. Bu binanın yıkımından sonra yine mülkiyeti olan, Belediye binası bitişiğindeki Tüccar Kulübü Derneği'nin altında faaliyetine devam etmiştir. Binanın çok eski ve yetersizliği nedeniyle aynı yerin karşısındaki Sosyal Sigortalar işhanının üst katında kiracı olarak 1982'den, 1990 yılına kadar kalmıştır. Kuruluşunun 100. yılı olan 1986'da eski bina yıkılarak, 15 Ekim 1986'da törenle yeni binanın temeli atılmıştır. 1990 yılında tamamlanan yeni bina 1065 m2 oturumlu, 6 katlı, Türkiye'de örnek teşkil edecek modern binasıyla, hızla gelişen Mersin ekonomisine ayak uydurmuştur.

--> Blogger'ın NotuMersin Ticaret ve Sanayi Odası 1940lı yıllara kadar Ziyapaşa Gazinosu'nun batısında yer alan 2 katlı binada faaliyet göstermiştir. Bu binanın üst katı üyelere hizmet veriyordu. Alt katta 1926 yılından sonra Mersin Ticaret Borsası hizmet vermiştir. Daha sonra alt kat Akşam Sanat Okulu olarak düzenlenmiştir. Bugün bu binanın yerinde 1970 yılında yapılan Mersin Oteli bulunmaktadır.

Büyükşehir Belediyesi Taş Binanın hemen doğusunda ve bugünkü Mersin Çarşının tam karşısında yer alan bu binanın yerinde daha önce ünlü Çukurova Bar'ı bulunmaktaydı. Vali Tevfik Sırrı Gür zamanında (yaşanan bazı nahoş olaylar neticesinde) Tüccar Kulübü üyelerinin paralarıyla bizzat Valinin de girişimleriyle bu bina yapıldı. Üst katı Tüccar Kulübü alt katı ise Ticaret ve Sanayi Odası olarak kullanılan bu bina 1986 yılında yetersiz kalması nedeniyle yıktırıldı ve yerine aşağıdaki resimde görülen bina yapılarak hizmete girmiştir.
Tüccar Kulubü bu binanın en üst katında hizmet vermektedir. Bir dönem 2.katında Deniz Ticaret Odası da bulunmaktaydı. Günümüzde tüm bina Ticaret ve Sanayi Odası hizmet birimlerinden oluşmakta, 4 katta Sanat Galerisi, toplantı ve konferans salonu bulunmaktadır.
--> Blogger'ın Notu


2 yorum:

Cacavs dedi ki...

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın resmi web sayfası için www.mtso.org.tr adresini kullanabilirsiniz...

Cacavs dedi ki...

Mersin Deniz Ticaret Odası
25 Ağustos 1988 tarihinde Vapur Donatanları Derneği Yönetiminin aldığı bir kararla, girişimci ruhu yüksek, Mersin sevdalısı bir avuç müteşebbisle başlayan Mersin’de Deniz Ticaret Odası kurulması düşüncesi; uzun ve engelli yolların aşılmasıyla, 13 Mart 1989 tarihinde sonuçlanmış ve Mersin Deniz Ticaret Odası resmen kurulmuştur.
Ülkemizdeki iki Deniz Ticaret Odasından biridir.
Mersin Deniz Ticaret Odası