Bu Blogda Ara

Mersin'de İlk Elektrik

Mersin, birçok yönlerden hızlı gelişmiş bir şehirdir. Ancak Elektrik konusunda aynı şeyi söylemek zordur. 1927 yılına kadar şehirde aydınlatma gaz lambaları ile yapılmakta idi. Bunlar da, İngiliz fabrikası, Bodasaki ve Bandeli Fabrikaları gibi tesislerin bulunduğu civarları aydınlatmaktaydı. Yakındaki Tarsus ise 25 yıl öncesinden elektriğe sahip bulunmaktaydı. Çünkü Türkiye'de ilk hidroelektrik santral Tarsus'ta kurulmuştu.

Tarsus Belediyesi'nde teknik eleman olarak çalışan Avusturyalı Dörfler adlı kişi, İtalo Suissera marka bir türbinle 1902 yılında elektrik üretmiştir. 2 Kw. gücündeki bu dinamodan elde edilen elektrikle bir kısım sokaklar ile seçkin birkaç evin aydınlatılması sağlanıyordu. İşgalden sonra kurulan bir şerket vasıtasıyla santral yenilenerek, 1922 yılından itibaren Tarsus'a düzenli olarak elektrik verilmiştir.

Mersin Elektrik Komandit ve Mersin Elektrik A.Ş.

Mersin'de elektrik üretimine ilk teşebbüs, 1924 yılında kurulan "Sermayesi Eshama Munkasem Mersin Elektrik Komandit Şirketi, Vasıfzade Şevket, Şıhmanzade Şükrü ve Şürekası" firması tarafından olmuştur. Şirketin, elektrik üretimine yetkisi hususunda Mersin Belediyesi ile düştüğü itilaf, şirket lehine sonuçlanınca, şirket faaliyetine devam etmiştir ve 1927 yılı sonunda ilk elektriği üretmiştir.

Sermayesi Eshama Munkasem Komandit Şirketi 01.06.1929 tarihinde Anonim Şirkete dönüşmüştür ve adı, "Mersin Elektrik T.A.Ş." olmuştur.

Elektrik üretimini büyük zorluklarla 1956 yılına kadar sürdüren şirket, bu tarihte kendini feshetmiştir. Belediye 600.000 TL. bedel karşılığı şirketin bütün varlığını devralmış ve "Mersin Belediyesi Elektrik İşletmesi" adı ile Mersin'in elektrik ihtiyacını, işin Türkiye Elektrik Kurumu'na devrine kadar sürdürmüştür.

Hiç yorum yok: