Bu Blogda Ara

Modern Mersin Limanı, Eski İskeleler, Mersin Feneri

Mersin Limanı'nın inşasına 1954 yılı Mayıs ayında başlandı. İnşaat, daha önce Trabzon Liman inşaatını yapmış olan Hollanda Kraliyet Liman İnşaat Şirketi'ne ihale edildi. 1961 yılında liman hizmete açıldı ve bu arada inşaatla birlikte deniz doldurularak sahilde çok geniş bir arazi kazanıldı. Daha önceleri deniz, şimdiki Mersin Oteli'nin yerinde bulunan Ticaret ve Sanayi Odası binasının altına kadar uzanmaktaydı.

Bugün Mersin Limanı, Türkiye'nin en büyük ve Avrupa'nın 10 büyük limanından birisidir.
Limanın Karakteristikleri:Mersin Limanı 36 derece 47' 30" kuzey enlemi, 34 derece 38' 00" doğu boylamı mevkiindedir. Demiryolu bağlantılı Haydarpaşa, Derince, Bandırma, Samsun, İskenderun limanları gibi TCDD ve Limanları tarafından işletilmekteydi, ancak 2005 yılında özelleştirilmiş ve 2007 yılında PSA-Akfen grubuna 36 yıllığına işletmesi devredilmiştir.
Limanın 1539 metre uzunluğunda Batı Mendireği ve 2933 metre uzunluğunda Doğu Mendireği ile 3.250.000 metrekare deniz alanı ve 1.277.368 metrekare kara alanı bulunmaktadır.
Rıhtımlar:269 metre uzunluğunda ve 10 metre derinliğinde serbest bölge rıhtımı, Akaryakıt tahmil tahliyesi için 350 metrelik akaryakıt iskeleri, hububat tahmil tahliyesi için 2x275 metrelik silo iskelesi, yolcu gemileri için 150 metrelik rıhtım, feri ve RO-RO gemileri için kapak atmaya müsait rıhtımlar ve diğer ticari amaçlı gemilerin tahmil ve tahliye yapabilecekleri 6 ile 11 metre derinliğinde toplam 3.531 metre uzunluğunda rıhtım ve iskeleler mevcuttur.
Dalgakıran ve Mendirekler:Mersin Limanı Güney ve Batı rüzgarlarına karşı korunması için iki ayrı tarzda yapılmış mendireklerle çevrilidir. Her iki mendireğin 265 metre açıklıkta giriş ve çıkış boğazı mevcuttur. Boğazın batısındaki mendirek yığma taş usulü ile inşa edilmiş olup 1539 metre uzunluğundadır. Doğuda bulunan beton mendirek 2933 metredir. Ayrıca bir denizaltı mendireği de mevcuttur.
İskeleler:1940 yılında dünyaya gelen Mersinliler, 14 yaşında iken Mersin'in sahil durumunun bugünkünden çok değişik olduğunu bilirler. O zamanlarda Mersin Otelinin bulunduğu yer, Mersin Postahanesi ve şimdiki Latin Kilisesi deniz kıyısında idiler. 1870'li yıllarda Uray Caddesi de deniz kıyısıydı. Daha eski yıllarda Yoğurt Pazarının bulunduğu yer de öyle. O vekitler Mersin'de deniz taşımacılığı iskelerden yapılır, yolcu da buralardan sandallara binerek vapurlara gidebilirdi.
  1. Mersin'in ilk iskelesi, şimdiki Uluçarşı'nın önünde, eski Gümrük Meydanı'nın ucunda yapılmış iskeledir. İlk durumunda taşlar yığılarak yapılmış, iptidai durumda bir iskeledir. Mersin'in kuruluşundan sonraki yıllara tesadüf etmektedir. Sonradan yeniden inşa edilerek ithalat ve yolcu iskelesi halini almıştır. 110 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeydi. Üzerinde dekovil, buhar ve sonraları elektrikle çalışan yükleme ve boşaltma vinçleri bulunuyordu. İskele ucunda yolcu salonu olarak kullanılan ahşap bir yapı vardı. Bu iskele Gümrük iskelesi olarak bugünkü liman yapılıncaya kadar hizmet vermiştir.
  2. Taş İskele halen yıkılmış bulunan Azak Han'ın karşısında idi. 1866 yılında yapılmış olup, ihracat iskelesi olarak kullanılıyordu. Uzunluğu 95, genişliği ise 5 metreydi. Vinci yoktu ve boşaltma işçi gücü ile yapılırdı. Mallar, uzun 4 tekerlekli at arabaları ile iskelenin ucuna kadar getirilir ve burada gemilere yüklemek üzere mavnalara bindirilirdi.
  3. Şimdiki Ticaret ve Sanayi Odası binasının önünde ahşap bir iskele bulunuyordu. 1880 yılında inşa edilmiştir. Mersin Limanı yapılırken hala mevcuttu.
  4. Şimdiki Toros Otelinin yerinde bulunan ve 1883 yılında Mavromati tarafından yapılmış bulunan bir iskele mevcuttu.
  5. 1909 tarihinde, şimdiki yolcu salonunun bulunduğu yere yakın bir yerde, Almanlar tarafından yapılmış demir bir iskele bulunuyordu ancak limanın yapıldığı tarihlerde mevcut değildi. Sadece demir kazıkları durmaktaydı.
  6. Şimdiki Emniyet Binasının önünde Belediye tarafından 1923 yılında yaptırılmış 1430 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde bir iskele vardı.
  7. Gazhane iskelesi, eski umumi mağazalar depolarının yanında, şehrin Gazhanesinde bulunuyordu. Sadece petrol ve petrol ürünlerinin yükleme ve boşaltılması için 1910 tarihinde inşa edilmişti. Ayakları demir, kendisi ahşaptı. 100 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğindeydi. Liman inşa edildiğinde mevcut değildi.
  8. Devlet Demiryolları ve Limanları beton iskelesi, 140 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeydi. 1928 yılında tamamen beton olarak inşa edilmişti. Halk arasında buba Alman iskelesi de denmekteydi. Tren hattı iskelenin ucuna kadar uzanıyordu. İskelede, 2 adet 3, 1 adet 15 tonluk olmak üzere 3 adet vinç vardı. Liman inşa edildiğinde çok iyi bir şekilde hizmet veriyordu.
  9. Umumi Mağazalar İskelesi, Umumi Mağazaların eski depolarının bulunduğu yerdeki bu iskele sadece bu kuruluşa aitti. 1938 yılında inşa edilmişti. 120 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeydi. İskelenin bulunduğu alan, I.Dünya Savaşı'nı müteakip, kan kullanmak suretiyle gübre imal etmek için başvuran bir kişiye tahsis edilmiş, ancak tahsisi alan kişi bu işi yapmamıştır. Umumi Mağazalara, iskeleyi inşa etmelerinden sonra, bu kişinin varislerinin mahkemeye başvurmaları, iskelenin durumunu epeyce etkilemişti. Liman inşası sırasında bu iskele hala mevcuttu.
Mersin Feneri

Mersin, bucak dahi olmamış, köy durumunda iken, şimdikinin 50 metre kuzeyinde demirden 4 ayak üzerinde, basit bir kule halinde ve bir petrol lambası ile işaret veren bir fener vardı. Sonradan, Müftü Deresi'nin getirdiği kum ve taş nedeniyle deniz çekilince, yeni bir fener yapılması gündeme gelmiştir.
1880 tarihinde bir Fransız Firması tarafından yapılan bu fener, gaz yağı ile çalışmakta ve 20 saniyede bir şimşek çakan kuvvetli bir fenerdi. 12 milden görülebiliyordu. V.Cuinet, fenerin ikinci sınıf bir fener olduğunu, iki dakikada bir yanıp sönen ve 14 mil etkinliği olan bir fener olduğunu yazmakta, Adana Vilayet Salnamesi ise etkinlik mesafesini 6 mil olarak belirtmektedir. 1966 yılında yenilenen Mersin Feneri, bir seyir feneridir. Mendirekteki gibi bir işaret feneri değildir. Asetilen ve elektrikle çalışmaktadır. Otomatiktir ve her 10 saniyede 32 şimşek çakmaktadır. Akdenizdeki fenerlerin en güçlüsüdür. İsveç malı ve AGA marka olan fenerin yeni etkinlik alanı 18 mile kadar çıkmıştır.

Hiç yorum yok: